مشاوره

تغذیه در سگهای عروسکی و نگهبانبرای رشد سگهای کوچک و نگهبان،تغذیه درفعالیت و حفظ وضعیت بدنی  بسیار مهم و حیاطی میباشد.


تغذیه مناسب باید شامل چه چیزهایی باشد؟

ایجاد یک رابطه خوب با سگ آپارتمانی خود


نگهداری از سگ آپارتمانی را زمانی آغاز کنید که آنها سن کمی دارند.

سگ های آپارتمانی زمانی که سن و سال کمی دارند تاثیر پذیری فوق العاده ای دارند پس از این مزیت بهره ببرید اگر شما می توانید سگ آپارتمانی را هنگامیکه جوان است علاقه مند به خودتان کنید بسیار ساده تر است تا زمانی که پیر می شوند.

آموزش فرمان دراز کشیدن سگ

آموزش فرمان دراز کشیدن سگ

آموزش فرمان دراز کشیدن به عنوان زمینه ای برای آموزش فرمان هایی چون غلت زدن، خوابیدن در رختخواب، منتظر ماندن،حرکت نمایشی مردن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد،به همین علت اجرای کامل و دقیق ان در یادگیری فرمان های دیگر بسیار موثر است.

 

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد کنید